https://aluminiobalear.es/ És un domini a Internet propietat de:

ALUMINIO BALEAR, S.A.

A07218167

CAMÍ VELL DE BUNYOLA nº 41, 07009 PALMA DE MALLORCA

Ens reservem la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, s’anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, l’acceptació d’aquests canvis.

QUIN TIPUS DE DADES UTILITZAREM?

Dades de caràcter identificatiu

 

AMB QUINA FINALITATS UTILITZAREM TEVES DADES?

  • Per atendre les consultes dels Usuaris que es posin en contacte amb nosaltres a través dels formularis de contacte o Formularis habilitats per a això.
  • Per a la gestió fiscal, comptable i administrativa per tal de poder gestionar el servei que l’Usuari que sol·licita i les obligacions legals corresponents que pel servei prestat donen lloc.
  • Al remetre’ns el CV per a processos de selecció de personal.
  • Per a l’enviament de comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els productes o serveis oferts per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o un altre mitjà electrònic o físic.

QUINES SÓN LES BASES LEGÍTIMES PER AL TRACTAMENT?

Quan la base del tractament sigui el consentiment, demanarem l’acceptació com a base legítima per utilitzar les dades. Tenint en compte que l’Usuari podrà revocar en qualsevol moment enviant-nos un mail a ab@aluminiobalear.es

També podem tractar les dades personals de l’Usuari a causa d’un interès legítim, respecte a l’enviament de comunicacions comercials personalitzades o newsletters, tant per mitjans ordinaris com electrònics, relatives als nostres productes i serveis.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Mantindrem les dades personals de l’Usuari en els nostres sistemes d’informació mentre siguin necessaris, continuï la relació com a client i per a complir obligacions legals.

A QUI PODEM COMUNICAR LES TEVES DADES?

Les dades de l’Usuari no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal, ens autoritzi expressament per a això i / o quan sigui necessari per complir amb el contracte acordat per prestar els nostres serveis.

Per poder gestionar els serveis i / o productes que ens sol·liciti, en alguns casos, caldrà cedir les dades a empreses del mateix grup i / o prestadors de serveis, amb fins administratius, emmagatzematge o per donar suport a la comunicació.

No estan previstes les transferències de dades fora de la Unió Europea, excepte en els casos que l’Usuari ens autoritzi expressament per gestionar el servei que oferim.

COM POTS EXERCIR ELS TEUS DRETS?


L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades, així com sol·licitar la limitació i la portabilitat dels mateixos al següent mail: ab@aluminiobalear.es En els següents casos:

  • Per rectificar les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (dret a l’oblit) quan, per exemple, hagi retirat el seu consentiment. En aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i / o per al compliment d’una obligació legal.
  • Per sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan, per exemple, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • Per sol·licitar la portabilitat de les dades de l’Usuari en un format automatitzat que permeti la seva còpia, trasllat i transmissió, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
  • A més podrà reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades agpd.es)

QUIN TIPUS DE DADES SÓN PRESCINDIBLES?

Es comunicarà el caràcter no obligatori en els formularis que hi hagi a la web, pel que fa a la recollida d’algunes dades, excepte en els camps que s’indiqui el contrari mitjançant un (*) i / o una advertència. La no cumplementació d’aquestes dades podrà impedir prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-nos de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.