AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular del domini web és ALUMINIO BALEAR, SA amb domicili a aquests efectes en Cami Vell De Bunyola N. 41, Pol.Son Castello (Palma), Balears 07009. amb CIF A-07.218.167, inscrita al Registre Mercantil de Balears, Foli 125, Tom 631, Llibre 547, Secció 3ª , Full PM-9544, Inscripció 4ª Correu electrònic de contacte: ab@aluminiobalear.es

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de ALUMINI BALEAR, SA atribueix la condició d’USUARI, que accepta des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

ALUMINIO BALEAR, SA l’informa que l’accés i ús de la pàgina web http://aluminiobalear.es/ i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota la seva titularitat, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts puguin requerir l’acceptació d’unes condicions generals particulars addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

4. PROTECCIÓ DE DADES ALUMINIO BALEAR, SA

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ALUMINIO BALEAR, SA es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que ens hagi facilitat, lo per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció. Per exercir els seus drets, podrà fer ús del següent http://aluminiobalear.es/inicio-sesion-2/

ALUMINI BALEAR, SA manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vè. Faciliti ALUMINIO BALEAR, SA sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

ALUMINI BALEAR, SA es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, ALUMINIO BALEAR, SA anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d’aquests canvis.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el disseny de http://aluminiobalear.es/ i dels portals web de la seva titularitat i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a ALUMINIO BALEAR, SA o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i la resta de continguts inclosos en el servidor d’ALUMINIO BALEAR, S.A ..

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de ALUMINIO BALEAR, SA La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Portal atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega per part de l’usuari d’aquest contingut i l’ús privat del mateix, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

ALUMINIO BALEAR, SA declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb ALUMINIO BALEAR, SA

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ALUMINIO BALEAR, SA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

ALUMINIO BALEAR, SA es reserva el dret a realitzar canvis al Portal http://aluminiobalear.es/ i en tots els portals web del qual és titular sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereixen els Portals s’actualitzen periòdicament. A causa de que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en els mateixos.

8. DRET D’EXCLUSIÓ

ALUMINIO BALEAR, SA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

9. GENERALITATS

ALUMINIO BALEAR, SA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

ALUMINIO BALEAR, SA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
Les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Portal.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, ALUMINIO BALEAR, SA i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol.

12. ENLLAÇOS O HIPERENLLAÇOS

http://aluminiobalear.es/ li facilita l’accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa .
Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç al portal web http://aluminiobalear.es/ o a algun dels portals web de la seva titularitat hauran de tenir en compte el següent:

• L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ALUMINIO BALEAR, SA i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del mateix dels seus continguts o serveis.
• No es declararà ni es donarà a entendre que ALUMINIO BALEAR, SA ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s’estableix l’hiperenllaç.
• ALUMINIO BALEAR, SA no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir.
• L’usuari o la usuària assumeixen sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
• La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a ALUMINIO BALEAR, SA excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.
• La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers